Historik

En liten berättelse om hur allt började:
1960 startade Mats-Ola Pettersson en frögrossistfirma kallad Bernö Frö AB och genom sin verksamhet inom trädgårdsodling började hans intresse att hitta bättre lösningar inom växthusbranschen. En grenverksamhet till grossistfirman började att reparera och bygga om gamla växthus, båghallar i plast glasväxthus m.m. P.g.a. stigande oljepriser och det svåra svenska klimatet, började snart mellansverige och norra sverige att byta ut sina glashus mot plexihus.
1971 såldes fröavdelningen till Weibulls frö AB i samband med detta kom namnet Forkesta AB (uppkallat efter Mats-Olas gård) företaget ägnades enbart åt att vara växthusbyggare. Det utvecklades ett svenskt profilsystem till 16 och 32 mm plexiglas, nu blev Forkesta först i Norden att erbjuda växthus med detta. Det första växthuset med 32 mm plexi byggdes i Stockholm 1978.

1988 byggdes kontors och lagerlokaler på Grönsta industriområde i Eskilstuna, samma år gick Mats-Olas 2 barn in som delägare: Nils-Ola Pettersson och Maria Oscarsson då Pettersson.
Under denna period började även Forkesta med växthustallar och stallventilation.

1998 kom Sveaverken med förslaget om uppköp och efter förhandlingar blev det försäljning. Forkesta sysselsatte då ca: 15 personer fördelade på kontor, lager och byggnation. Mats-Ola gick i samma period i pension, Maria och Nils-Ola forsatte att arbeta för Sveaverken Forkesta som rörelsen nu hette. Sveaverken drev växthusförsäljningen fram till nov. 2006 och sålde växthusavdelningen till Nils-ola som då startade Grönsta.nop och uppföde ett nytt lager och kontor på Grönsta gård. Sveaverken behöll avdelningen med stallventilation som hör ihop med deras kärnverksamhet.