Mellanlägg

Mellanlägg

Mellanlägg mellan skiva och underliggande regel/ås för att undvika kondensdropp