Miljötänkande

Vi arbetar med sunt förnuft och är certifierade enl. EN 1090, samarbetar med svenska tillverkare av aluminium samt all svetsning enl. EN1090 och ytbehandling sker i Sverige med nära partners, vad gäller poly/acryl skivor finns ingen tillverkning i Sverige, glaset är svenskt, allt detta gör att transporterna blir kortare. På lager och kontor har vi sopsortering och uppvärmningen är med pelletseldning.
Allt spillmaterial såsom alumninium och stål skickas på återvinning. Ute på byggplatserna sker sortering av bygg- och rivningsmaterial i samråd med kunden.
Vi ger också våra kunder goda råd om energibesparing i sina anläggningar.