Ebb & flodventiler

Ventiler till Ebb & flodskiva, ebb & flodventil med till- och frånlopp ur samma slang alt. Quickventil för snabbare avvatning med 1 tillopp och1 frånlopp.
ventiler