Belysning

Vi har armaturer och lampor för belysning i odlings och försäljningslokaler, ring eller maila för info. och priser.

Lagerhållna lampor:

Philips Master Greenpower Phia 400W, högtrycksnatrium (röd/gult)


Philips Master Colour CDM-T MW eco 400W, metalhallogen (blå/vitt, dagsljusliknande)

Vi offererar även LED belysning.