Vattenburen värme med värmerör

Vattenburet rörvärmesystem består av en värmekälla (ex. olja eller flispanna) ett reglersystem och ett vattenburet rörsystem.

Detta värmesystem kräver en större investering men har många fördelar, ex. placering av värmerören precis där värmen behövs ex. under odlingsborden, jämn temepraturfördelning, långlivat system som kräver lite underhåll.

Vi utför dessa installationer i samarbete med Rörsvets Lommarp, Sven Gunnarsson.