Upphängningsrännor

Rännor för upphängning i växthusstomme med wire eller kedja alternativt fastskruvning på växthusben/stolpar. Rännorna är i förzinkat stål med varierande längder, vanligast bredd 120 mm. Bör ha stöd på 2 m. Rännan kan kompletteras med en fibertexduk för jämnare vattenfördelning.

Ger mycket extra odlingsyta, som annars är outnyttjad.

Bilden visar rännor monterade mot långsidesvägg.
Rännan monterade mot vägg med vår ränngavel.

Alu-zinkränna egenmontage med kedjor